Jaarverslag

Van Stichting Power Beauties

JAARVERSLAG 2018/ 2019

 

STICHTING

POWER BEAUTIES

INHOUDSOPGAVE:

 

  1. VOORWOORD
  2. VERSLAG
  3. TOEKOMST
  4. BESTUUR
  5. JAARREKENING

 1 VOORWOORD

Het jaar 2018 begon voor de Stichting Power Beauties met het contact van Marks Wachters Notaris kantoor in Eindhoven die belangeloos de notariële akte voor de Stichting op 2 augustus 2018 heeft vastgelegd. Doel van de stichting is het organiseren van Verwendagen speciaal voor (ex) kankerpatienten met hun familie. Deze vinden jaarlijks plaats rond 29 mei.

Verder hebben wij op korte termijn verschillende bedrijven en organisaties kunnen benaderen die de Stichting belangeloos voorzien hebben van o.a. een web-site, Clicks Company, communicatie en pr Dynamo Jongeren Centrum Eindhoven, locatie TAC Temporary Art Center, Rabobank Eindhoven-Veldhoven door hun donatie, subsidie van de Gemeente Eindhoven, winkeliers, Face To Face Visagie en niet te vergeten de vrijwilligers, hebben wij op zondag 26 mei 2019 een mooie en leuke Verwendag kunnen verzorgen van o.a. beautybehandelingen, creatief bezig zijn tot livemuziek hapjes en drankjes om deze stoere kanjers die in aanraking zijn gekomen met kanker in het zonnetje te zetten. Wij hebben voor deze dag een kleine bijdrage gevraagd van euro 5,-. De gehele opbrengst hiervan is gedoneerd aan de Vrijwillige Hulpdienst in Eindhoven, die verschillende 040 Maatjes Projecten verzorgen o.a. ook 040 Buddy Maatjes die zich  belangeloos inzetten voor (ex.)kankerpatienten. Elk jaar doneren wij een goed doel die zich inzet voor (ex) kankerpatienten.

Voor 2020 streven wij naar nog meer Verwendagen maar ook willen wij de doelgroep waar de Stichting voor staat nog meer benaderen. Wij hopen op deze manier nog meer (ex) kankerpatienten te kunnen Verwennen, hiervoor zijn we erg afhankelijk van donaties, verbintenissen van nieuwe partners met ons al bestaande partners en meer vrijwilligers.

2 augustus 2019 bestaat Stichting Power Beauties 1 jaar en dat gaan we vieren met een netwerkborrel voor al onze partners en vrijwilligers op 30 augustus 2019 in Wijkcentrum Unitas Vlokhovenseweg 49 in Eindhoven vanaf 19.00 uur.

 De Stichting heeft in november 2018 tot en met April 2019 naast de jaarlijkse Verwendag in samenwerking met Wijkcentrum Unitas is een onderdeel van Lumens  belangeloos vijf Verwendagen georganiseerd. Omdat het vanuit de wijk moeilijker is deze doelgroep te benaderen is het voor de Stichting  een uitdaging hiermee door te gaan en te kijken hoe we dit in de toekomst kunnen bereiken en wat we hierin kunnen betekenen. 

Namens de voorzitter/organisator Helga van Hengst

 

 

2 VERSLAG 

Stichting Power Beauties is op 2 augustus 2018 opgericht met als doel verwendagen te organiseren voor (ex)kankerpatiënten en hun familie. Ieder jaar rond 29 mei wordt de Verwendag georganiseerd. De opbrengst komt geheel ten goede aan een stichting die zich inzet voor (ex) kankerpatiënten. In 2019 ging de opbrengst naar de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven.  

Dankzij subsidiegelden, donateurs, sponsoring en de inzet van de vrijwilligers heeft de Stichting zijn doel kunnen bereiken door afgelopen mei 2019 de Verwendag te realiseren. Naast deze jaarlijkse Verwendag heeft de Stichting in samenwerking met Lumens ook verschillende Verwenmiddagen georganiseerd in Wijkcentrum Unitas in Eindhoven. Inmiddels heeft de Verwenmiddag al vijf keer plaats gevonden.

De stichting heeft in korte tijd nieuwe partners kunnen werven en vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt op 26 mei 2019 de stoere kanjers die in aanraking zijn gekomen met kanker en hun familie een mooie en fijne Verwendag dag te bezorgen.

Dankzij de inzet en support van al deze mensen die zich belangeloos voor de Stichting inzetten hopen wij  voor de toekomst, dat nog meer bedrijven, organisaties, particulieren en scholen hierin te betrekken, maar ook de doelgroep waar voor we dit ieder jaar doen.

 

3 TOEKOMST 

De Stichting streeft in 2020 naar wederom een Verwendag met als doelstelling (ex)kankerpatiënten met hun familie nog meer betrokken te laten raken met de Verwendag.

Door het geven van de jaarlijkse verwendag(en) hopen wij nog meer (ex)kankerpatiënten te benaderen en te verwennen. Hiervoor hebben wij subsidie, donaties en sponsoring nodig evenals vrijwilligers ook voor 2020.

Door verbintenissen aan te gaan met verschillende partners, vrijwilligers ideeën te wisselen maar ook kennis te delen en betrokken zijn met de doelgroep waar de stichting voor staat kunnen wij de Verwendag realiseren.

In 2020 organiseren wij weer een Verwendag op zondag 28 mei, wij zijn alweer druk met de voorbereiding hiervan.

 

 

4 BESTUUR 

Voorzitter: Helga van Hengst 

Secretaris: Sissy van Hengst 

Penningmeester: Rutger Vervoort

 

 

JAARREKENING 

 

Stichting Power Beauties Exploitatie overzicht 2018

 

INKOMSTEN

 

Donaties

€ 535,00

Projectbijdrage Rabobank

€ 300,00

Privéstorting

€ 20,00

Totaal

€ 855,00

 

 

UITGAVEN

 

Kosten rabobank

€ 36,80

 

Kosten website

€ 357,85

 

Kosten Kvk

€ 50,00

 

Kosten verwenmiddagen 2018

€ 84,18

 

Kosten promotiemateriaal

€ 280,00

 

Kosten visitekaartjes

€ 20,00

 

Totaal

€ 828,83

 

 

Exploitatieresultaat 31-12-2018

 

€ 26,17

Partners